Krócej nie znaczy szybciej

Krócej nie znaczy szybciej

Krócej nie znaczy szybciej

Krócej nie znaczy szybciej

Krócej nie znaczy szybciej

Brief

Brief

Brief

Brief

Brief

Zwiększyć konwersję w procesie wypełniania formularzy
na urządzeniach mobile.

Zwiększyć konwersję w procesie wypełniania formularzy
na urządzeniach mobile.

Zwiększyć konwersję w procesie wypełniania formularzy na urządzeniach mobile.

Zwiększyć konwersję w procesie wypełniania formularzy na urządzeniach mobile.

Zwiększyć konwersję w procesie wypełniania formularzy na urządzeniach mobile.

weve-change-the-rules

Sytuacja wyjściowa

Sytuacja wyjściowa

Sytuacja wyjściowa

Sytuacja wyjściowa

Sytuacja wyjściowa

Dotychczasowe formularze na smartfony sprawiają użytkownikom
problemy pod względem funkcjonalnym i merytorycznym.
Wyzwanie polega na opracowaniu szybszej i bardziej intuicyjnej
ścieżki i procesu wypełniania formularza.

Dotychczasowe formularze na smartfony sprawiają użytkownikom
problemy pod względem funkcjonalnym i merytorycznym.
Wyzwanie polega na opracowaniu szybszej i bardziej intuicyjnej
ścieżki i procesu wypełniania formularza.

Dotychczasowe formularze na smartfony sprawiają użytkownikom problemy pod względem funkcjonalnym i merytorycznym. Wyzwanie polega na opracowaniu szybszej i bardziej intuicyjnej ścieżki i procesu wypełniania formularza.

Dotychczasowe formularze na smartfony sprawiają użytkownikom problemy pod względem funkcjonalnym i merytorycznym. Wyzwanie polega na opracowaniu szybszej i bardziej intuicyjnej ścieżki i procesu wypełniania formularza.

Dotychczasowe formularze na smartfony sprawiają użytkownikom problemy pod względem funkcjonalnym i merytorycznym. Wyzwanie polega na opracowaniu szybszej i bardziej intuicyjnej ścieżki i procesu wypełniania formularza.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

Grupa docelowa

Grupa docelowa

Grupa docelowa

Potencjalni klienci, osoby w wieku 18-50. Mieszkańcy
dużych miast, którzy korzystają ze smartfonów i internetu.

Potencjalni klienci, osoby w wieku 18-50. Mieszkańcy
dużych miast, którzy korzystają ze smartfonów i internetu.

Potencjalni klienci, osoby w wieku 18-50. Mieszkańcy
dużych miast, którzy korzystają ze smartfonów i internetu.

Potencjalni klienci, osoby w wieku 18-50. Mieszkańcy dużych miast, którzy korzystają ze smartfonów i internetu.

Potencjalni klienci, osoby w wieku 18-50. Mieszkańcy dużych miast, którzy korzystają ze smartfonów i internetu.

leadlify
leadlify-2
leadlify-3

Jaką obraliśmy strategię?

Jaką obraliśmy strategię?

Jaką obraliśmy strategię?

Jaką obraliśmy strategię?

Jaką obraliśmy strategię?

Odeszliśmy od standardowego podejścia i zaproponowaliśmy komunikację bardziej personalną, ludzką, odwołującą się do pozytywnych emocji. Po prostu potraktowaliśmy formularz jak człowieka 😉

Tworząc CJM, zidentyfikowaliśmy różne problemy, jakie napotykają użytkownicy podczas wypełniania standardowych formularzy.
Okazało się, że mniejsza liczba kroków formularza nie przekłada
się na szybkość i intuicyjność procesu wypełniania. Wydłużyliśmy proces, ale paradoksalnie przyspieszyliśmy proces wypełniania.

Odeszliśmy od standardowego podejścia i zaproponowaliśmy komunikację bardziej personalną, ludzką, odwołującą się do pozytywnych emocji. Po prostu potraktowaliśmy formularz jak człowieka 😉

Tworząc CJM, zidentyfikowaliśmy różne problemy, jakie napotykają użytkownicy podczas wypełniania standardowych formularzy.
Okazało się, że mniejsza liczba kroków formularza nie przekłada
się na szybkość i intuicyjność procesu wypełniania. Wydłużyliśmy proces, ale paradoksalnie przyspieszyliśmy proces wypełniania.

Odeszliśmy od standardowego podejścia i zaproponowaliśmy komunikację bardziej personalną, ludzką, odwołującą się do pozytywnych emocji. Po prostu potraktowaliśmy formularz jak człowieka 😉

Tworząc CJM, zidentyfikowaliśmy różne problemy, jakie napotykają użytkownicy podczas wypełniania standardowych formularzy. Okazało się, że mniejsza liczba kroków formularza nie przekłada się na szybkość i intuicyjność procesu wypełniania. Wydłużyliśmy proces, ale paradoksalnie przyspieszyliśmy proces wypełniania.

Odeszliśmy od standardowego podejścia i zaproponowaliśmy komunikację bardziej personalną, ludzką, odwołującą się do pozytywnych emocji. Po prostu potraktowaliśmy formularz jak człowieka 😉

Tworząc CJM, zidentyfikowaliśmy różne problemy, jakie napotykają użytkownicy podczas wypełniania standardowych formularzy. Okazało się, że mniejsza liczba kroków formularza nie przekłada się na szybkość i intuicyjność procesu wypełniania. Wydłużyliśmy proces, ale paradoksalnie przyspieszyliśmy proces wypełniania.

Odeszliśmy od standardowego podejścia i zaproponowaliśmy komunikację bardziej personalną, ludzką, odwołującą się do pozytywnych emocji. Po prostu potraktowaliśmy formularz jak człowieka 😉

Tworząc CJM, zidentyfikowaliśmy różne problemy, jakie napotykają użytkownicy podczas wypełniania standardowych formularzy. Okazało się, że mniejsza liczba kroków formularza nie przekłada się na szybkość i intuicyjność procesu wypełniania. Wydłużyliśmy proces, ale paradoksalnie przyspieszyliśmy proces wypełniania.

fast-and-simple

Po raz kolejny okazało
się, że projektowanie dla
człowieka to odejście
od standardu.
Zawsze warto pamiętać,
że definicje się starzeją,
a ludzie zmieniają.

Po raz kolejny okazało
się, że projektowanie dla
człowieka to odejście
od standardu.
Zawsze warto pamiętać,
że definicje się starzeją,
a ludzie zmieniają.

Po raz kolejny okazało się, że projektowanie dla człowieka to odejście od standardu. Zawsze warto pamiętać, że definicje się starzeją, a ludzie zmieniają.

Po raz kolejny okazało się, że projektowanie dla człowieka to odejście od standardu. Zawsze warto pamiętać, że definicje się starzeją, a ludzie zmieniają.

Po raz kolejny okazało się, że projektowanie dla człowieka to odejście od standardu. Zawsze warto pamiętać, że definicje się starzeją, a ludzie zmieniają.

- Filip Iwański, CEO

- Igor Pietrzak, UX/UI Director

- Filip Iwański, CEO

- Filip Iwański, CEO

filip-iwanski-ceo-2
Łam zasady i sięgaj po więcej razem z nami!
Łam zasady i sięgaj po więcej razem z nami!

Pozostałe case studies

Pozostałe case studies

Pozostałe case studies

Pozostałe case studies

Eksploruj
kosmos
z ESA

Eksploruj
kosmos
z ESA

Eksploruj kosmos z ESA

Eksploruj kosmos z ESA

Podróż do przyszłości z Mitsubishi

Podróż do przyszłości z Mitsubishi

Podróż do przyszłości z Mitsubishi

Podróż do przyszłości z Mitsubishi

Orange
Polska


Orange
Polska

Orange
Polska

Orange Polska

Orange Polska