Fundacja Kobiety e-biznesu wraz z agencją Atena Research & Consulting przygotowały raport „Potencjał kobiet w e-biznesie. Wiedza o e-commerce”. IMAGINE jest partnerem raportu. Pomysł na jego przeprowadzenie zrodził się w odpowiedzi na sytuację na rynku pracy podczas pandemii. Jak potwierdzają wyniki raportu, kobiety najbardziej odczuły zmiany związane z pracą zawodową wymuszone przez COVID-19. Badanie pokazuje, ich odnalezienie się w świecie biznesu online i pozytywne nastawienie. Respondentki chcą dalej rozwijać swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności na tym polu.

Cele badania

Najważniejszym celem badania było poznanie potencjału kobiet w e-biznesie oraz stanu wiedzy o e-commerce. Obiecujące jest to, że 38% badanych zadeklarowała chęć rozpoczęcia działalności gospodarczej online. Natomiast aż 62% spośród planujących sprzedaż w sieci chce otworzyć swój biznes w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Najbardziej aktywne w e-biznesie są kobiety w przedziale wiekowym 35 – 44 lata (52% obecnie prowadzących działalność online). 91% kobiet aktywnych w tym obszarze ma wykształcenie wyższe (niezależnie od miejsca pracy – własna firma czy zatrudnienie w firmie). Kolejny cel, który postawili sobie badacze, to wskazanie aktualnych potrzeb i wyzwań, które stoją przed kobietami na rynku e-commerce.

Jeszcze kilka miesięcy temu e-commerce powszechnie kojarzył się głównie ze sprzedażą fizycznych produktów. Natomiast dzisiaj, w „nowej rzeczywistości”, wychodzimy poza te ramy myślenia. Ponad połowa naszych respondentek, które rozważają wejście w e-biznes, chce się skoncentrować m.in. na usługach edukacyjnych (36%) i coachingowych (19%). To segment usług, w których kontakt „na żywo” wydawał się dotąd kluczowy. Jak widać, pandemia zmieniła wiele w naszym postrzeganiu rzeczywistości – mówi Dorota Bachman, współzałożycielka Fundacji Kobiety e-biznesu.

Respondentki wyraziły swoje obawy wobec ryzyka związanego z wejściem na rynek e-commerce, w tym prowadzenia sklepu internetowego – aż 36% spośród nich wyraziło swoje wątpliwości. Stąd też duże zapotrzebowanie na profesjonalne doradztwo w tym zakresie - 46% kobiet chce zdobywać u wiarygodnych źródeł informacje związane z prowadzeniem tego typu działalności. Co ciekawe, aż 51% kobiet już działających w e-biznesie uważa tę działalność za bezpieczną.

Respondentki odpowiadały również na pytania, które pozwoliły określić co stanowi dla nich w rozwoju e-biznesu „koło napędowe”, a co jest barierą, na ile są otwarte na rozwój i pozyskiwanie wiedzy o branży e-commerce i jakich kanałów z informacjami oraz narzędzi potrzebują.

Obawy zdefiniowane przez kobiety

Dla kobiet największym wyzwanie w prowadzeniu e-biznesu jest konkurencja – obawia się jej aż 61% z nich. Powodem może być brak wystarczającej wiedzy na temat sposobów dotarcia do klienta – deklaruje to 49% respondentek. Barierą jest też brak wystarczających umiejętności technologicznych (46%). Z drugiej strony natomiast, aż 41% ma świadomość, że SEO pomoże im w zwiększeniu sprzedaży i taką wiedzę chcą czerpać podczas np. webinariów na temat prowadzenia biznesu online. Ta forma edukacji jest postrzegana jako wartościowe źródło pozyskiwania wiedzy przez 46% badanych.

Diagnoza badaczy – znajomość platform sprzedażowych

Niska świadomość dotycząca znajomości platform może wynikać z mnogości dostępnych rozwiązań sklepowych. Z drugiej strony może także wskazywać na niewystarczające działania marketingowe prowadzone przez operatorów i właścicieli platform, które eksponowałyby przewagi nad innymi rozwiązaniami. Istotne są działania edukacyjne prowadzone online, które propagowałyby wiedzę na temat rozwiązań wspierających sprzedaż online. – zauważa Anna Heimberger, współzałożycielka i Prezes Fundacji Kobiety e-biznesu.

31% kobiet planujących wejście w e-biznes nie zna żadnej platformy do budowy sklepów internetowych, niemniej jednak 46% spośród nich zamierza korzystać z gotowych rozwiązań w tym zakresie. Oczywiste jest, że respondentki już działające w e-biznesie po stronie pracodawcy znają więcej platform niż te z nich, które prowadzą własną działalność.

O badaniu

Wyniki zrealizowanego przez nas badania pokazują, że sytuacja pandemii uczyniła handel w internecie biznesem z dużym i wciąż rosnącym potencjałem. Wiele kobiet deklaruje chęć założenia własnego e-biznesu lub założyła go krótko po wybuchu pandemii. Raport odkrywa również pewne obawy i wątpliwości kobiet zainteresowanych e-biznesem, dlatego tak ważna i potrzebna wydaje się być edukacja i wsparciee-przedsiębiorczyń. Z punktu widzenia badacza ciekawe jest zderzenie dwóch perspektyw - kobiet prowadzących własne firmy w obszarze e-biznesu oraz kobiet zajmujących się e-commerce z ramienia pracodawców. Raport pokazuje istotne różnice między tymi dwoma grupami respondentek, zarówno w zakresie wiedzy na temat e-biznesu, ich potrzeb, jak i branż, w ramach których funkcjonują dane biznesy – zwraca uwagę Agnieszka Brytan-Jędrzejowska, współzałożycielka Fundacji Kobiety e-biznesu. - CEO i Dyrektor Zarządzająca agencji badawczej Atena Research & Consulting,

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (ankieta online), poszerzone o pogłębione wywiady indywidualne, na próbie 151 kobiet już działających w e-biznesie i tych, które planują rozpoczęcie działalności biznesowej w tej formule. Badanie miało zasięg ogólnopolski i objęło kobiety w wieku 18 – 55+.

LINK DO RAPORTU: https://www.kobietyebiznesu.pl/raport-potencjal-kobiet-w-e-biznesie-wiedza-o-e-commerce/

Wojciech Daniłowicz CTO

Wojciech Daniłowicz, CTO

Wszyscy znamy stereotyp nastolatków pochłoniętych elektroniczną rozrywką, czerpiących z niej wzorce agresywnego zachowania i braku kultury. Prawda jednak jest zupełnie inna…

Według badań przeprowadzonych w ostatnim roku aż 8 na 10 osób, które mijamy codziennie na ulicy, uprawia jakąś formę elektronicznej rozrywki. Dominuje grupa wiekowa 25–34 (34%). Niewiele mniejszą część grupy stanowią osoby w wieku 35–44 (27%), a dopiero trzecim pod kątem liczebności segmentem są ludzie w wieku 15–24 (25%). Co więcej, w większości są to ludzie aktywni zawodowo, posiadający wykształcenie wyższe lub średnie. W kwestii płci podział jest niemal równomierny, przy czym gry mobilne oraz gry w mediach społecznościowych stanowią domenę kobiet.

Jak widać na przestrzeni kolejnych lat będziemy doświadczać ciekawego zjawiska, zarówno pod kątem społeczno-socjologicznym, jak i marketingowym. Na naszych oczach rośnie liczebnie nowa, ciekawa grupa docelowa, czyli osoby w okolicach 40stki, które nadal uznają rozgrywkę elektroniczną, w tym online jako atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu. Jest to pokolenie, które dorastając, posiadało już stały dostęp do internetu, a rozrywka w sieci jest dla nich czymś naturalnym. Jest to obszar dotychczas niezagospodarowany, a jednocześnie niezwykle atrakcyjny. Jak będzie wyglądał ten rynek w ciągu najbliższych lat?

Myślę, że kluczową rolę odegra rozwój e-sportu. Elektroniczna rozrywka dotarła do punktu, w którym wielkie marki sportów tradycyjnych przebijają swoje oferty, aby nabyć drużyny gier online. Mowa tu o setkach milionów euro, o markach takich, jak kluby Golden State Warriors z NBA czy Schalke 04 z Bundesligi. Ligi e-sportowe wprowadzają sukcesywnie model franczyzy i stają się pełnoprawnymi partnerami reklamowymi dla największych marek. Finały rozgrywek gier komputerowych osiągają większą oglądalność niż finały chociażby ligi NBA. Nie bez powodu na europejskiej liście Forbes 30 under 30, w kategorii sportu i gier, znalazło się aż 8 e-sportowców.

 

Tekst ukazał się w “Raporcie agencji interaktywnych” z 27 lutego 2019.

Igor Pietrzak UX/UI Director

Igor Pietrzak UX/UI Director

Kiedy w 1992 Alan Cooper wraz ze wspólnikiem założył pierwszą w historii firmę projektującą doświadczenie użytkownika, zapewne nie spodziewał się, że zostanie ojcem UX. Jego humanistyczne podejście do technologii dzisiaj wydaje się być standardem, ale w latach 90. było w swojej dziedzinie przełomowe. I może być nadal.

Czy UX jeszcze istnieje?

User experience to dość nowy termin – wymyślił go i spopularyzował 26 lat temu Don Norman1. Projekt UX rozumiał jako proces projektowania, który uwzględnia potrzeby użytkowników w każdym aspekcie działania produktu (także jego otoczenia).

Do teraz metodologia projektowania Coopera oparta o persony definiuje UX i przypomina, że user experience powstał z potrzeby projektowania procesów przyjaznych ludziom. Tworzenie produktów zaawansowanych technologicznie ma tak nas poruszać, żebyśmy chcieli wejść z nimi w interakcję.

Od 1992 rola technologii rośnie, a branża rozwija się w zawrotnym tempie. Tak dzieje się też z UX, chociaż kwestia definicji staje się dyskusyjna. UX dawno przestał dotyczyć doświadczeń człowieka, a wszedł w etap projektowania całego produktu, także pod względem biznesowym. Co ciekawe sam Cooper w maju tego roku napisał na Twitterze:

Kierunki rozwoju UX

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość od kilku lat podbija internet i elektryzuje debatę publiczną. To także kwestie filozoficzne dotyczące naszej przyszłości w świecie technologicznego rozpędu. Czy VR faktycznie przebije się do mainstreamu i stanie integralną częścią naszego życia? To właśnie od tego będzie zależał kluczowy kierunek rozwoju UX. W 2016 roku Greg Madison, projektant VR w Google Labs, udzielił wywiadu amerykańskiemu „FastCo Design”2, w którym wątpi w VR i jego potencjał. To, co jej głównie zarzuca, to za duży wysiłek myślowy, który trzeba włożyć w jej użycie (sic!). Czy lenistwo będzie dobrym kryterium eliminacji? W obliczu wiedzy o tym, jak ekonomicznie zarządza swoimi zasobami ludzki mózg, nie byłoby w tym nic dziwnego. Być może VR podzieli losy Google Glass, wycofanego w 2015 między innymi z powodu nieopłacalności.

Dla twórców user experience historia Google Glass to kolejny dowód na to, że powodzenie technologii jest determinowane przydatnością i poprawą jakości życia, a nie oryginalnością pomysłu i ładnym wykonaniem.

UX w służbie technologii

Technologia determinuje nie tylko przyszłość UX, ale też kształt branży. Już dzisiaj Zachód zżyma się na zawężenie terminu UX Design, a przeglądanie amerykańskich ofert pracy na stanowisko UXowca przypomina dryfowanie po stawie: ciągłe obijanie się o serwisy www i aplikacje mobilne. A przecież to tylko wycinek.

Szerokie spektrum user experience nie koncentruje się tylko na internecie, chociaż to już przecież naturalne środowisko niemal każdego człowieka na planecie. Podział w obrębie branży dyktuje oczywiście rozwój technologii (VR, nawigacje głosowe, VUIs itd.). I tak UX może oznaczać zarówno service design, product design, jak i profesjonalnie przygotowane i opracowane badania i analizy.

Maszyna vs człowiek

Przewiduje się, że do 2029 roku komputery będą bardziej inteligentne od ludzi. Już teraz AI angażuje się w realizowanie nielinearnych, złożonych zadań. Rośnie rola sektora fintech, pojawiły się autonomiczne pojazdy, jeszcze mądrzejsze, „uczące się” użytkowników systemy – przykłady można mnożyć.

Przyszłość UX to nie tylko projektowanie procesów tak, by człowiek mógł swobodnie współpracować z inteligentnymi maszynami. To także badanie i opracowywanie procesów w taki sposób, aby inteligentne maszyny mogły uczyć się i pracować z ludźmi. A tu wchodzimy już na grunt zaufania. Czy można zaufać maszynie?

Alex Schleifer, jeden z szefów projektu w Airbnb, opisał na portalu uxmatters.com proces pracy nad projektem z użyciem machine learning. To, co ciekawe w jego opowieści, to ekonomia tego rozwiązania: szukanie luk na linii współpracy programista i designer, uzupełnianie ich danymi i logiką machine learning. A przecież znaczące zmniejszenie (absurdalnie nieraz rozbudowanej) specyfikacji projektu to marzenie niejednego projektanta. O zwiększeniu wartości produktu nie wspominając. Czy maszyny przejmą rolę projektantów, będą działać szybciej, lepiej, uwzględniać szerokie spektrum wiedzy z zakresu zarządzania, psychologii i etyki? Myślę, że nie – postrzegam to bardziej jako konieczność współpracy, niż najazd Hunów. Sądzę, że staną się po prostu niezbędnym elementem w procesie.

UX designer przyszłości

Co czeka UXowców w świecie permanentnych zmian, z których tylko część da się przewidzieć? Wydaje się, że dokładnie to, co każdego z nas: adaptuj się albo zgiń. Chociaż kompetencje UX designera będą zmierzały w kierunku specjalizacji i podziału na dziedziny, to nadal pozostanie podstawowy zestaw umiejętności, który zagwarantuje elastyczne i wszechstronne podejście i pozwoli się przystosować.

Również do wymogów rynku, który już teraz stawia na dokładność i przywiązanie do szczegółu, minimalnie odróżniającego produkty konkurentów. Orientacja na detal przy jednoczesnym dostrzeganiu istoty całości to zresztą wymagania typowe dla produktów optymalizowanych, które właśnie dzięki temu odnoszą sukces. Big picture dotyczy tu nie tylko samego produktu, ale też otoczenia i trendów, które pozwolą zwiększyć zasięg odbiorców.

Już za chwilę UX designer będzie musiał się zmierzyć z odwiecznym strachem człowieka przed maszyną i brakiem zaufania. Dodatkowo stanie przed koniecznością poradzenia sobie z jedną ze stałych ludzkich potrzeb – kontrolowaniem otoczenia. Znalezienie sposobów, aby zaspokoić tę potrzebę, będzie wymagało wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji do poprawy warunków życia. I tak koło się zamknie. Sprawy niestety nie ułatwi niewielka popularność urządzeń do VR i tylko odrobinę większa w przypadku urządzeń sterowanych głosem. Wyparcie haseł dostępu przez kody weryfikacyjne czy skan twarzy albo odcisk palca to też niezbyt odległa perspektywa.

Technologia spotyka się z człowiekiem

Neil Collman w wywiadzie z 2017 roku podsumował: „Myślę, że (...) coraz większe organizacje będą wprowadzać w życie coraz to mądrzejsze metody kolaboracji. I że zaczną patrzeć na całościowe usługi z większą dozą zainteresowania i zrozumienia”3.Trudno się z nim nie zgodzić, bo przyszłość bez technologii wydaje się niemożliwa. Ludzkość realizuje głód postępu właśnie poprzez rozwój technologii. I wszystko wskazuje na to, że będzie ona towarzyszyć człowiekowi już zawsze i wszędzie. A tam, gdzie technologia spotyka się z człowiekiem, zawsze będzie potrzebny UX design: niezależnie od tego, jak go nazwiemy. To UX zbada, czy dany proces, problem albo produkt faktycznie odpowiada na realne potrzeby – nie tylko biznesowe, ale i czysto ludzkie. Już teraz, podczas pracy nad swoimi projektami, wykorzystuję takie metody, jak thinking backwards czy np. Metoda badawcza nieuczestnicząca. Wszystko po to, żeby łatwiej zbadać źródła problemów w procesach, a przede wszystkim ich genezę na poziomie potrzeb ludzkich.

Pamiętajmy, że przyszłość może postawić nas nie tylko przed nowymi możliwości technologicznymi, ale i nowymi problemami, których aktualnie nie jesteśmy świadomi.

1 Obecnie dyrektor Laboratorium Projektowania na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego.
2 https://www.fastcompany.com/3062665/3-myths-about-the-future-of-ux
3 "Projektowanie usług, czyli przyszłość UX — Neil Collman, service designer", 30.08.2017, https://wojtekkutyla.pl/wywiad-neil-collman-service-designer/.

Tekst ukazał się w raporcie IAB Polska: Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce 2018/2019, pod red. P. Kolendy, 12.12.2018.

Fundacja Kobiety e-biznesu wraz z agencją Atena Research & Consulting przygotowały raport „Potencjał kobiet w e-biznesie. Wiedza o e-commerce”. IMAGINE jest partnerem raportu. Pomysł na jego przeprowadzenie zrodził się w odpowiedzi na sytuację na rynku pracy podczas pandemii. Jak potwierdzają wyniki raportu, kobiety najbardziej odczuły zmiany związane z pracą zawodową wymuszone przez COVID-19. Badanie pokazuje, ich odnalezienie się w świecie biznesu online i pozytywne nastawienie. Respondentki chcą dalej rozwijać swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności na tym polu.

Cele badania

Najważniejszym celem badania było poznanie potencjału kobiet w e-biznesie oraz stanu wiedzy o e-commerce. Obiecujące jest to, że 38% badanych zadeklarowała chęć rozpoczęcia działalności gospodarczej online. Natomiast aż 62% spośród planujących sprzedaż w sieci chce otworzyć swój biznes w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Najbardziej aktywne w e-biznesie są kobiety w przedziale wiekowym 35 – 44 lata (52% obecnie prowadzących działalność online). 91% kobiet aktywnych w tym obszarze ma wykształcenie wyższe (niezależnie od miejsca pracy – własna firma czy zatrudnienie w firmie). Kolejny cel, który postawili sobie badacze, to wskazanie aktualnych potrzeb i wyzwań, które stoją przed kobietami na rynku e-commerce.

Jeszcze kilka miesięcy temu e-commerce powszechnie kojarzył się głównie ze sprzedażą fizycznych produktów. Natomiast dzisiaj, w „nowej rzeczywistości”, wychodzimy poza te ramy myślenia. Ponad połowa naszych respondentek, które rozważają wejście w e-biznes, chce się skoncentrować m.in. na usługach edukacyjnych (36%) i coachingowych (19%). To segment usług, w których kontakt „na żywo” wydawał się dotąd kluczowy. Jak widać, pandemia zmieniła wiele w naszym postrzeganiu rzeczywistości – mówi Dorota Bachman, współzałożycielka Fundacji Kobiety e-biznesu.

Respondentki wyraziły swoje obawy wobec ryzyka związanego z wejściem na rynek e-commerce, w tym prowadzenia sklepu internetowego – aż 36% spośród nich wyraziło swoje wątpliwości. Stąd też duże zapotrzebowanie na profesjonalne doradztwo w tym zakresie - 46% kobiet chce zdobywać u wiarygodnych źródeł informacje związane z prowadzeniem tego typu działalności. Co ciekawe, aż 51% kobiet już działających w e-biznesie uważa tę działalność za bezpieczną.

Respondentki odpowiadały również na pytania, które pozwoliły określić co stanowi dla nich w rozwoju e-biznesu „koło napędowe”, a co jest barierą, na ile są otwarte na rozwój i pozyskiwanie wiedzy o branży e-commerce i jakich kanałów z informacjami oraz narzędzi potrzebują.

Obawy zdefiniowane przez kobiety

Dla kobiet największym wyzwanie w prowadzeniu e-biznesu jest konkurencja – obawia się jej aż 61% z nich. Powodem może być brak wystarczającej wiedzy na temat sposobów dotarcia do klienta – deklaruje to 49% respondentek. Barierą jest też brak wystarczających umiejętności technologicznych (46%). Z drugiej strony natomiast, aż 41% ma świadomość, że SEO pomoże im w zwiększeniu sprzedaży i taką wiedzę chcą czerpać podczas np. webinariów na temat prowadzenia biznesu online. Ta forma edukacji jest postrzegana jako wartościowe źródło pozyskiwania wiedzy przez 46% badanych.

Diagnoza badaczy – znajomość platform sprzedażowych

Niska świadomość dotycząca znajomości platform może wynikać z mnogości dostępnych rozwiązań sklepowych. Z drugiej strony może także wskazywać na niewystarczające działania marketingowe prowadzone przez operatorów i właścicieli platform, które eksponowałyby przewagi nad innymi rozwiązaniami. Istotne są działania edukacyjne prowadzone online, które propagowałyby wiedzę na temat rozwiązań wspierających sprzedaż online. – zauważa Anna Heimberger, współzałożycielka i Prezes Fundacji Kobiety e-biznesu.

31% kobiet planujących wejście w e-biznes nie zna żadnej platformy do budowy sklepów internetowych, niemniej jednak 46% spośród nich zamierza korzystać z gotowych rozwiązań w tym zakresie. Oczywiste jest, że respondentki już działające w e-biznesie po stronie pracodawcy znają więcej platform niż te z nich, które prowadzą własną działalność.

O badaniu

Wyniki zrealizowanego przez nas badania pokazują, że sytuacja pandemii uczyniła handel w internecie biznesem z dużym i wciąż rosnącym potencjałem. Wiele kobiet deklaruje chęć założenia własnego e-biznesu lub założyła go krótko po wybuchu pandemii. Raport odkrywa również pewne obawy i wątpliwości kobiet zainteresowanych e-biznesem, dlatego tak ważna i potrzebna wydaje się być edukacja i wsparciee-przedsiębiorczyń. Z punktu widzenia badacza ciekawe jest zderzenie dwóch perspektyw - kobiet prowadzących własne firmy w obszarze e-biznesu oraz kobiet zajmujących się e-commerce z ramienia pracodawców. Raport pokazuje istotne różnice między tymi dwoma grupami respondentek, zarówno w zakresie wiedzy na temat e-biznesu, ich potrzeb, jak i branż, w ramach których funkcjonują dane biznesy – zwraca uwagę Agnieszka Brytan-Jędrzejowska, współzałożycielka Fundacji Kobiety e-biznesu. - CEO i Dyrektor Zarządzająca agencji badawczej Atena Research & Consulting,

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (ankieta online), poszerzone o pogłębione wywiady indywidualne, na próbie 151 kobiet już działających w e-biznesie i tych, które planują rozpoczęcie działalności biznesowej w tej formule. Badanie miało zasięg ogólnopolski i objęło kobiety w wieku 18 – 55+.

LINK DO RAPORTU: https://www.kobietyebiznesu.pl/raport-potencjal-kobiet-w-e-biznesie-wiedza-o-e-commerce/